EaseUS Partition Master

เครื่องมือแบ่งพาร์ติชันง่ายดายในการจัดการพื้นที่ดิสก์ใน Windows 10

วิธีการแปลี่ยนแปลง GPT เป็น MBR (ไม่มีข้อมูลหาย) ด้วย 3 เครื่องมือ

ภาพรวม: เรียนรู้การแปลงดิสก์ GPT เป็น MBR ด้วย [1] การจัดการดิสก์[2] Diskpart ในพร้อมท์คำสั่งหรือ [3] การใช้ EaseUS แปลง GPT เป็น MBR ด้วยโปรแกรมจัดการพาร์ติชันทำให้คุณสามารถแปลง GPT เป็น MBR โดยไม่มีข้อมูลสูญหาย

GPT เป็น MBR: สามารถแปลงดิสก์ GPT เป็น MBR ได้หรือไม่

อ่านเนื้อหาเพิ่มเต็ม: GPT กับ MBR

เมื่อคุณตั้งค่าดิสก์ใหม่บน Windows 10 หรือ 8.1 คุณจะพบคำถามว่าคุณต้องการใช้ MBR หรือ GPT ซึ่งทั้ง 2 ระบบนี้เป็นวิธีการเก็บข้อมูลพาร์ติชัน ที่แตกต่างกันรวมถึงมีข้อดี-ข้อเสียต่างๆ โดยทั่วไปแล้ว GPT จะถือว่าเป็นระบบที่ทันสมัยกว่าและสามารถแก้ปัญหาข้อจำกัดของ MBR ได้เช่นการมีพื้นที่จำกัด แต่ผู้ใช้หลายคนก็อาจชอบใช้ MBR มากกว่า GPT เพราะเป็นระบบที่มีการรองรับมากกว่าและในบางกรณีถือว่าจำเป็น

โดยรายละเอียดแล้วจะไม่สามารถระบุได้ว่าตัวเลือกใดดีกว่าระหว่าง GPT กับ MBR เพราะสิ่งสำคัญคือการเลือกระบบที่เหมาะสมกับความต้องการ และในสถานการณ์ต่อไปนี้คุณควรเลือก MBR แทน GPT และถ้าหากคุณใช้ GPT อยู่ก็ควรเปลี่ยนเป็น MBR โดยการเลือกหนึ่งในสามวิธีจากส่วนต่อไปนี้

  • ใช้ MBR เป็นดิสก์ระบบหากคุณต้องการติดตั้ง Windows 32-bit
  • ใช้ MBR เป็นดิสก์ระบบหากคุณใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ที่เก่ามาก
  • หากคุณใช้ Windows XP หรือระบบปฏิบัติการที่เก่ากว่า คุณจำเป็นต้องใช้ MBR สำหรับดิสก์ระบบแม้ว่าจะเป็น 64-bit ก็ตาม
  • พบข้อความขัดข้อง "Windows ไม่สามารถติดตั้งลงในดิสก์นี้ได้ ดิสก์ที่เลือกเป็นสไตล์ GPT พาร์ติชัน" ระหว่างการติดตั้ง Windows

คุณสามารถเปลี่ยน GPT เป็น MBR หรือจาก MBR เป็น GPT ได้ด้วยเครื่องมือในตัวของ Windows ได้แก่ Windows การจัดการดิสก์และ Windowsพร้อมท์คำสั่งซึ่งสามรถแปลงพาร์ติชัน ได้ฟรี แต่วิธีข้างต้นจะทำให้ข้อมูลทั้งหมดสูญหาย

เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถแปลง GPT เป็น MBR โดยไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่เก็บอยู่ การใช้โปรแกรมตัวเลือกอื่นนั้นจะดีกว่า EaseUS Partition Master เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการแปลง GPT เป็น MBR ทำให้ผู้ใช้ WIndows 10/8/7/Vista/XP รวมถึง Windows Server สามารถแปลงดิสก์ GPT เป็น MBR โดยใช้หรือไม่ใช้ระบบปฏิบัติการและเก็บรักษาข้อมูลไว้ในสภาพเดิมอีกด้วย

วิธีที่ 1. แปลง GPT เป็น MBR ด้วยเครื่องมือแปลง GPT เป็น MBR โดย EaseUS (ไม่มีข้อมูลสูญหาย)

EaseUS Partition Master สามารถแปลงดิสก์ GPT เป็น MBR ได้โดยไม่มีข้อมูลสูญหาย (รวมถึงฮาร์ดดิสก์ที่เก็บระบบปฏิบัติการเช่นกัน) โปรแกรมจัดการพาร์ติชันกำจัดความเสี่ยงและความยุ่งยากในการแปลง GPT เป็น MBR หรือการแปลง MBR เป็น GPT, การสร้างพาร์ติชัน ใหม่, หรือการปรับขนาดพาร์ติชัน บนฮาร์ดดิสก์

เครื่องมือจัดการแปลงดิสก์และพาร์ติชัน ที่ครอบคลุมนี้รองรับการแปลงระหว่าง GPT และ MBR ตามที่คุณจะได้ศึกษาต่อไปนี้ รวมถึงรองรับการแปลงเช่น:

  • แปลงดิสก์พื้นฐานเป็นดิสก์แบบไดนามิก
  • แปลง FAT32 เป็น NTFS
  • แปลงระหว่างดิสก์ตรรกะกับดิสก์หลัก

เมื่อเปรียบเทียบกับ การจัดการดิสก์และพร้อมท์คำสั่งเครื่องมือนี้จะไม่มีการลบพื้นที่ ดังนั้นจะไม่เกิดข้อมูลสูญหายจากการแปลงดิสก์ ทำให้เป็นวิธีที่ดีที่สุดและควรเป็นตัวเลือกแรกในการแปลงดิสก์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแปลง GPT เป็น MBR:

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งและเปิด EaseUS Partition Master บนคอมพิวเตอร์ Windows ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: คลิกขวาที่ดิสก์ GPT ที่คุณต้องการแปลงแล้วเลือก "Convert to MBR"(แปลงเป็น MBR) จากนั้นคุณก็จะเพิ่มขั้นตอนรอดำเนินการ

แปลง GPT เป็น MBR:

ขั้นตอนที่ 3: คลิกปุ่ม "Execute Operation"(ดำเนินการ) ที่มุมซ้ายบนแล้วคลิก "Apply" (นำไปใช้)เพื่อเริ่มการแปลงดิสก์ GPT เป็น MBR โดยข้อมูลของคุณจะปลอดภัยหากใช้โปรแกรมจัดการพาร์ติชัน EaseUS

แปลง GPT เป็น MBR:

เมื่อคุณไม่สามารถบูทเข้าใช้ระบบปฏิบัติการได้ คุณสามารถใช้ EaseUS Partition Master แปลง GPT เป็น MBR โดยไม่ใช้ระบบปฏิบัติการ และมีขั้นตอนการทำงานเหมือนวิธีข้างต้น

วิธีที่ 2. แปลง GPT เป็น MBR ด้วยการจัดการดิสก์ Windows

ก่อนที่คุณจะแปลงดิสก์ ควรเก็บสำรองข้อมูลสำคัญไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก และปิดทุกโปรแกรมที่กำลังใช้งานดิสก์นั้นอยู่ และคุณจะต้องมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบในการใช้งานบน Windows เครื่องมือ การจัดการดิสก์นั้นติดตั้งมาพร้อมกับระบปฏิบัติการและใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP

ขั้นตอนที่ 1. เปิด การจัดการดิสก์ด้วยสิทธิ์ admin โดยไปที่ แผงควบคุม> ระบบและความปลอดภัย> เครื่องมือการดูแลระบบคลิก การจัดการคอมพิวเตอร์ เพื่อเปิดหน้าต่างใหม่

แปลง gpt เป็นการจัดการดิสก์ mbr

ขั้นตอนที่ 2. ในส่วน ที่เก็บ เลือก การจัดการดิสก์

ขั้นตอนที่ 3. ในการแปลงดิสก์จาก GPT เป็น MBR คุณจะต้องลบพื้นที่ทั้งหมดบนดิสก์ คลิกขวาเลือกพื้นที่แล้วคลิกลบไดรฟ์ข้อมูล ทำซ้ำกับทุกพาร์ติชัน

แปลง gpt เป็นการจัดการดิสก์ mbr

ขั้นตอนที่ 4. เมื่อลบพาร์ติชันทั้งหมดบนดิสก์ GPT แล้ว คลิกขวาที่ดิสก์แล้วเลือก เปลี่ยนแปลงเป็นดิสก์ MBR

แปลง gpt เป็นการจัดการดิสก์ mbr

เมื่อคุณแปลงดิสก์ GPT เป็น MBR แล้วคุณสามารถสร้างพาร์ติชันบนดิสก์ MBR ได้ตามต้องการ

วิธีที่ 3. แปลง GPT เป็น MBR ด้วยพร้อมท์คำสั่ง

เช่นกันกับวิธีก่อนหน้า การใช้ชุดคำสั่ง Diskpart นั้นจะเป็นเรื่องการลบพื้นที่และข้อมูล ดังนั้นควรสำรองข้อมูลสำคัญก่อนดำเนินการต่อ

แปลง gpt เป็น mbr diskpart

ขั้นตอนที่ 1. เปิดพร้อมท์คำสั่งด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ แล้วพิมพ์ diskpart.

ขั้นตอนที่ 2. พิมพ์ list disk แล้วกด Enter โดยให้สังเกตเลขดิสก์ GPT

ขั้นตอนที่ 3. พิมพ์ select disk 1 โดยแทน 1 ด้วยเลขดิสก์ GPT แล้วกด Enter

ขั้นตอนที่ 4. พิมพ์ clean แล้วกด Enter ซึ่งจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดบนดิสก์นั้น

ขั้นตอนที่ 5. พิมพ์ convert MBR แล้วกด Enter

ขั้นตอนที่ 6. พิมพ์ exit เพื่อปิดพร้อมท์คำสั่งเมื่อเสร็จสิ้น

ข้อสรุป

เมื่อคุณได้แปลงดิสก์ GPT เป็น MBR แล้วคุณจะต้องรีบูทเครื่องใหม่ ดังนั้นไม่ต้องกังวลหากคอมพิวเตอร์ปิดโดยอัตโนมัติ และ้ะื่อให้มั่นใจว่าสามารถบูทใหม่ได้ คุณจะต้องไปที่การตั้งค่า BIOS การแปลงดิสก์ระหว่าง GPT กับ MBR นั้นสามารถทำได้ง่ายขึ้นด้วย EaseUS Partition Master ซึ่งสามารถแก้ปัญหาต่างๆให้คุณได้โดยไม่ต้องอาศัยความชำนาญ แต่ถ้าหากคุณเลือกใช้ command line การใช้ Diskpart นั้นจำเป็นต้องลบพื้นที่ทั้งหมดบนดิสก์ GPT

เกี่ยวกับ EaseUS Partition Master

โปรแกรมการจัดการพาร์ติชัน การใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ จัดการไดรฟ์จัดเก็บคุณ: ปรับขนาด, ฟอร์แมต, โคลนแปลง ฯลฯ

วิดีโอสาธิต

วิธีจัดการพาร์ติชั่นฮาร์ดไดรฟ์บน Windows 10/8/7

EaseUS Partition Master

จัดการดิสก์และพาร์ติชันของคุณด้วยขั้นตอนง่ายดาย

  • การใช้งานง่าย
  • การสนับสนุนด้านเทคนิคฟรี
  • เครื่องมือจัดการดิสก์ที่ดีที่สุด