> โปรแกรมสำรองข้อมูล

โปรแกรมสำรองข้อมูล

EaseUS Todo Backup เป็นโปรแกรมสำรองและกู้คืนข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้สำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมด รวมระบบ, พาร์ติชันฮาร์ดไดรฟ์, ฐานข้อมูล, อีเมล ฯลฯ.

รับวิธีทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อปกป้องข้อมูลที่สำคัญ

การสำรองข้อมูลและไฟล์ที่สำคัญเป็นวิธีที่มีประโยชน์เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลและการโจมตีของแรนซัมแวร์

การสำรองและกู้คืนข้อมูล
1 2
การสำรอง / กู้คืนระบบ การถ่ายโอนระบบ โคลนดิสก์ / พาร์ติชัน การปรับปรุงระบบ การแก้ไขปัญหา