> การจัดการพาร์ติชั่น

การจัดการพาร์ติชั่น

EaseUS Partition Master เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้ Windows ในการจัดการฮาร์ดไดรฟ์ (hard drive) และพาร์ติชัน (partitions) ด้วยวิธีที่ง่ายและสะดวก.

ดาวน์โหลด PC ดูวิดีโอเรา

ตัวอย่างการจัดการพาร์ทิชัน (Partition Management) ละเอียด

เลือกคู่มือการจัดการดิสก์ที่เหมาะกับกรณีของคุณมากที่สุดในการจัดการพาร์ติชันและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดิสก์อย่างเต็มที่

จัดการ Windows 10
1 2
จัดการพาร์ติชันดิสก์ ปรับขนาดพาร์ติชัน โคลนดิสก์และพาติชั่น แปลงดิสก์และพาร์ติชัน เครื่องมือฟอร์แมต