EaseUS Partition Master

เครื่องมือแบ่งพาร์ติชันง่ายดายในการจัดการพื้นที่ดิสก์ใน Windows 10

ไฟล์ใหญ่เกินไป เข้าถึงระบบไฟล์ไม่ได้

เมื่อวานนี้เมื่อฉันพยายามคัดลอกไฟล์ขนาดใหญ่บางไฟล์ ซึ่งรวมไฟล์ ISO ของ Windows 10, ภาพสำรองของระบบปฏิบัติการ,ภาพยนตร์,ไฟล์วิดีโอส่วนตัวและข้อมูลอื่น ไปยังฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกขนาด 32 GB ของฉัน, ฉันได้รับข้อความว่า "ไฟล์ใหญ่เกินไป,เข้าถึงระบบไฟล์ไม่ได้ " ฉันไม่รู้ว่าทำไมเกิดขึ้นเนื่องจากมีพื้นที่ว่างเพียงพอในดิสก์,ใครสามารถช่วย? สาเหตุที่ทำให้เกิด 'ไฟล์ใหญ่เกินไป' ?

ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับระบบไฟล์ปลายทาง

สาเหตุที่ทำให้เกิด 'ไฟล์ใหญ่เกินไป' ?

เมื่อประสบปัญหา "ไฟล์ขนาดใหญ่เกินไปสำหรับระบบไฟล์ปลายทาง" ใน Windows 10/8/7 คุณอาจสับสนว่าเหตุใดทำให้คุณจึงไม่สามารถคัดลอกไฟล์ไปยังแฟลชไดรฟ์ USB ของคุณได้เมื่อที่มีพื้นที่ว่างเพียงพอ

ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากไฟล์ที่คุณต้องการถ่ายโอน/ย้ายไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 4 GB และแฟลชไดรฟ์ USB ของคุณใช้ระบบไฟล์ FAT32 ซึ่งขนาดไฟล์สูงสุดคือ 4GB สำหรับแฟลชไดรฟ์ USB FAT16 ขนาดไฟล์สูงสุดคือ 2GB ระบบไฟล์ FAT32 มีข้อจำกัดเอง: แม้ว่าขนาดทั้งหมดของไฟล์ที่คุณสามารถจัดเก็บในไดรฟ์ FAT32 อาจมีขนาดไม่เกิน 2TB แต่คุณไม่สามารถบันทึกแต่ละไฟล์ที่มีขนาดเกิน 4GB ได้

2 วิธีแก้ปัญหาอย่างประสิทธิภาพและรวดเร็ว

หลังจากทราบสาเหตุของปัญหา "ไฟล์ใหญ่เกินไปสำหรับระบบไฟล์ปลายทาง" คุณสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดาย,นั่นคือการแปลงระบบไฟล์จาก FAT32 / FAT16 เป็น NTFS เราจะแนะนำคุณถึง 2 วิธีง่ายๆ เราจะแสดงวิธีใช้สองวิธีนี้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด "ไฟล์ขนาดใหญ่เกินไปสำหรับระบบไฟล์ปลายทาง" ด้วยขั้นตอนง่าย

วิธีที่ที่ 1: ฟอร์แมต FAT32 เป็น NTFS ด้วยคุณสมบัติ Windows

การฟอร์แมตเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณในการแปลง FAT32 เป็น NTFS แต่สังเกตว่ามันจะลบข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในไดรฟ์ ดังนั้นขอแนะนำเฉพาะเมื่อไม่มีไฟล์ในฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกหรือแฟลชไดรฟ์ USB ของคุณ หากมีไฟล์อยู่ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของคุณ, คุณสามารถทำการสำรองข้อมูลได้โดยการคัดลอกด้วยตนเองหรือใช้โปกรแกรมสำรองข้อมูลฟรี-EaseUS ล่วงหน้า นี่คือวิธีดำเนินการด้วยคุณสมบัติรูปแบบในตัวของ Windows

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์ USB ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 2: คลิกขวาที่ไดรฟ์ USB หรือฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกแล้วคลิก "รูปแบบ"

ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนประเภทเป็น NTFS

แก้ไขไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับระบบไฟล์ปลายทางด้วยการจัดรูปแบบ

เรียบร้อย !! ขณะนี้คุณได้แก้ไขปัญหา "ขนาดไฟล์ใหญ่เกินไป, เข้าถึงระบบไฟล์ไม่ได้ " สามารถคัดลอกไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 4GB ไปยังไดรฟ์ USB ภายนอกหรือฮาร์ดไดรฟ์ได้สำเร็จ

วิธีที่ 2: แปลง FAT32 เป็น NTFS โดยข้อมูลไม่สูญหาย

หากคุณต้องการทำงานนี้ด้วยวิธีที่สะดวกยิ่งขึ้น, นี่คือทางออกที่ดีกว่า การแปลง FAT32 เป็น NTFS โดยไม่มีข้อมูลสูญหายโดยใช้เครื่องมือพาร์ติชัน - EaseUS Partition Master โปรแกรมพาร์ติชันส่วนบุคคลที่สามยอดนิยมนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ช่วยให้คุณแก้ไขปัญหา "ไฟล์ขนาดใหญ่เกินไป, เข้าถึงระบบไฟล์ไม่ได้" โดยไม่ต้องการฟอร์แมตให้ข้อมูลสูญหาย โปรแกรมทำงานได้ดีใน Windows 10/8/7 หรือรุ่นก่อน

ดาวน์โหลดทันที- EaseUS Partition Master และแนะนำอย่างละเอียด

ขั้นตอนที่ 1. เปิด EaseUS Partition Master คลิกขวาที่พาร์ติชันบนฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก / USB / การ์ด SD ที่คุณต้องการฟอร์แมตและเลือกตัวเลือก "Format"(ฟอร์แมต)

ฟอร์แมตพาร์ติชันฮาร์ดไดรฟ์ - ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2. กำหนดป้ายชื่อพาร์ติชันใหม่ระบบไฟล์ (NTFS / FAT32 / EXT2 / EXT3) และขนาดคลัสเตอร์ให้กับพาร์ติชันที่เลือกจากนั้นคลิก "OK"(ตกลง)

ฟอร์แมตพาร์ติชันฮาร์ดไดรฟ์ - ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3. ในหน้าต่างคำเตือนคลิก"OK"(ตกลง) เพื่อดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 4. คลิกปุ่ม "Execute Operation"(ดำเนินการ) ที่มุมบนซ้ายเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงจากนั้นคลิก "Apply"(นำไปใช้) เพื่อเริ่มฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก / USB / SD card ของคุณ

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมดคุณสามารถคัดลอกไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 4GB ได้สำเร็จ นอกเหนือจากการแปลงระบบไฟล์แล้ว EaseUS Partition Master ยังช่วยให้คุณสามารถโคลน OS เป็น SSD ปรับขนาดพาร์ติชันและลบพาร์ติชันได้อีกด้วย

บทสรุป

เมื่อคุณเข้าใจว่า "ไนาดไฟล์ใหญ่เกินไปสำหรับระบบไฟล์ปลายทาง" เกิดจากระบบไฟล์ FAT32 วิธีแก้ปัญหาเฉพาะ: เปลี่ยนระบบไฟล์ หากคุณใช้คุณสมบัติหรือยูทิลิตี้ในตัวของ Windows เพื่อแปลงระบบไฟล์คุณต้องสำรองไฟล์ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลก่อนเนื่องจากการดำเนินการจะลบไฟล์ในอุปกรณ์ของคุณ ดังนั้นหากคุณต้องการแปลง FAT32 เป็นระบบไฟล์อื่นโดยตรงโดยไม่ทำให้ข้อมูลสูญหายขอแนะนำให้ใช้ EaseUS Partition Master มากกว่า

เกี่ยวกับ EaseUS Partition Master

โปรแกรมการจัดการพาร์ติชัน การใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ จัดการไดรฟ์จัดเก็บคุณ: ปรับขนาด, ฟอร์แมต, โคลนแปลง ฯลฯ

วิดีโอสาธิต

วิธีจัดการพาร์ติชั่นฮาร์ดไดรฟ์บน Windows 10/8/7

EaseUS Partition Master

จัดการดิสก์และพาร์ติชันของคุณด้วยขั้นตอนง่ายดาย

  • การใช้งานง่าย
  • การสนับสนุนด้านเทคนิคฟรี
  • เครื่องมือจัดการดิสก์ที่ดีที่สุด