EaseUS Partition Master

เครื่องมือแบ่งพาร์ติชันง่ายดายในการจัดการพื้นที่ดิสก์ใน Windows 10

4 วิธีการขยายพาร์ติชันระบบใน Windows 10

วิธีจัดเตรียมไว้สำหรับการขยายไดรฟ์ระบบ (ไดรฟ์ C :) สามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มพาร์ติชันอื่น ๆ บน Windows 10/8/7 / XP ของคุณได้

ส่วนที่ 1. 3 วิธีการขยายพาร์ติชันระบบด้วยพื้นที่ว่างที่ไม่ได้จัดสรรที่อยู่ติดกัน

ส่วนที่ 2. ขยายไดรฟ์ระบบโดยไม่ต้องจัดสรรพื้นที่

ขยายพาร์ติชันไดรฟ์ C ฉัน Windows 10 ได้ไหม?

เมื่อไดรฟ์ C ไม่มีที่ว่าง ผู้ใช้ Windows หลายคนอาจต้องการขยายไดรฟ์ C ของระบบ ที่จริงแล้วการขยายพาร์ติชันระบบบน Windows 10 เป็นการมีประโยชน์ต่อคุณ

การขยายไดรฟ์ข้อมูลระบบหรือพาร์ติชัน C: คุณสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างหรือที่ยังไม่ได้จัดสรรให้กับพาร์ติชันอื่น และประโยชน์ที่สำคัญของการขยายไดรฟ์ C ก็คือคอมพิวเตอร์ของคุณจะได้รับประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและมีความเร็วสูง

หากคุณมีคำถามว่า "ฉันสามารถขยายพาร์ติชันไดรฟ์ C ของฉันใน Windows 10 ได้หรือไม่?" คำตอบคือ "ได้" โปรแกรมตัวจัดการพาร์ติชันที่มีประสิทธิภาพ - EaseUS Partition Master พร้อมด้วยการจัดการดิสก์ของ Windowsและ DiskPart จะเพิ่มไดรฟ์ข้อมูลระบบของคุณได้ 4 วิธี ตรวจสอบและปฏิบัติตามวิธีที่ง่ายที่สุดในการขยายพาร์ติชันระบบของคุณอย่างง่ายดาย

ส่วนที่ 1 ขยายพาร์ติชันระบบด้วยพื้นที่ที่ไม่ได้จัดสรรและติดต่อกัน

เมื่อมีพื้นที่ว่างอยู่ติดกับไดรฟ์ C ระบบของคุณ คุณสามารถใช้โปรแกรมตัวจัดการพาร์ติชันที่เชื่อถือได้ - EaseUS Partition Master, การจัดการดิสก์ หรือ Diskpart เพื่อขยายไดรฟ์ข้อมูลระบบ Windows 10 ได้ ลองปฏิบัติตามวิธีที่ง่ายที่สุดเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามต้องการ

ไม่ต้องกังวล หากพื้นที่ที่ยังจัดสรรไม่ได้อยู่หลังไดรฟ์ C คุณก็ยังสามารถใช้คุณสมบัติ ปรับขนาดและย้ายใน EaseUS Partition Master และคลิกขวาที่พาร์ติชันทีละรายการระหว่างไดรฟ์ C กับส่วนของพื้นที่ที่ไม่ได้จัดสรร เพื่อย้ายพื้นที่นั้นๆ ให้ไปอยู่ถัดจากไดรฟ์ระบบได้

[อัตโนมัติ] ขยายพาร์ติชันระบบด้วย EaseUS Partition Master

EaseUS Partition Master เป็นโปรแกรมจัดการพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์และสนับสนุนการขยายพาร์ติชันระบบบนระบบปฏิบัติการ Windows 10/8/7 / Vista / XP 32 บิตและ 64 บิต ข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์ในระหว่างกระบวนการทั้งหมด

สอน 1. ขยายพาร์ติชันระบบ Windows 10 ด้วย EaseUS Partition Master

หากดิสก์ของคุณมีพื้นที่ว่างติดอยู่กับไดรฟ์ C ที่ยังไม่ได้จัดสรรปันส่วน ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 2 ในการเพิ่มไดรฟ์ C และหากไดรฟ์ C ของคุณมีปัญหาพื้นที่ดิสก์เหลือน้อยให้ทำตามบทช่วยสอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 1: เลือกไดรฟ์/พาร์ติชันที่ต้องการ

เลือกไดรฟ์/พาร์ติชันที่คุณต้องการปรับขนาดแล้วคลิกขวา เลือก "Resize/Move"(ปรับขนาด / ย้าย)

เลือกพาร์ติชัน

ขั้นตอนที่ 2: ปรับขนาดพาร์ติชัน

คุณสามารถย่อหรือขยายขนาดพาร์ติชันได้ตามต้องการ

ในการย่อขนาดพาร์ติชันให้ใช้เมาส์คลิกลากที่เส้นขอบของพาร์ติชันเพื่อให้เกิดพื้นที่ว่าง คลิกที่ส่วน "Advanced Settings"(ตั้งค่าขั้นสูง) เพื่อดูขนาดโดยละเอียดของแต่ละพาร์ติชันบนดิสก์ แล้วกด "OK"

รูปภาพที่ 1. พื้นที่ที่ไม่ได้จัดสรรก่อนไดรฟ์

ลากเมาส์ไปทางซ้ายเพื่อปรับขนาดพาร์ติชัน

รูปภาพที่ 2. พื้นที่ที่ไม่ได้จัดสรรหลังไดรฟ์

การขยายพาร์ติชันตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างที่ไม่ได้ถูกจัดสรรไว้ (หากไม่มีให้ทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อสร้างบางส่วน) ในทำนองเดียวกันให้ลากเมาส์ไปยังพื้นที่ที่ไม่ได้จัดสรร คลิก "ตกลง"

รูปภาพที่ 3. เพิ่มพื้นที่ที่ไม่ได้จัดสรรลงในพาร์ติชัน

ขั้นตอนที่ 3: ใช้การเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนนี้คุณจะเห็นข้อมูลและไดอะแกรมของพาร์ติชันดิสก์ใหม่

บันทึกการเปลี่ยนแปลงให้คลิกปุ่ม "Execute Operation"(ดำเนินการ)จากนั้น "Apply"(นำไปใช้)

สอน 2. ขยายไดรฟ์ระบบ C ที่มีปัญหาพื้นที่เหลือน้อยใน Windows 10

หากไดรฟ์ C ของคุณไม่มีพื้นที่ว่าง และคอมพิวเตอร์เตือนคุณว่ามีปัญหาพื้นที่เหลือน้อย ให้ทำตามขั้นตอนการขยายไดรฟ์ C ได้อย่างง่าย เช่น:

ขั้นตอนที่ 1.เปิด EaseUS Partition Master แล้วคลิก "Adjust with 1-Click"(ปรับด้วย 1 คลิก)

เมื่อไดรฟ์ C ไม่มีพื้นที่ว่าง คุณจะเห็นการแจ้งเตือนพื้นที่ดิสก์เหลือน้อยบนผลิตภัณฑ์ของเรา

วิธีปรับ Low C Drive Space ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2.คลิก "Proceed"(ดำเนินการ) เพื่อปรับพื้นที่โดยอัตโนมัติ

EaseUS Partition Master จะปรับไดรฟ์ C ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เหลือน้อย คลิก "Proceed"(ดำเนินการ) เพื่อดำเนินการต่อ

วิธีปรับ Low C Drive Space ขั้นตอนที่ 2

คุณยังสามารถคลิก "Manual Adjustment"(การปรับด้วยตนเอง) เพื่อขยายไดรฟ์ C ด้วยตนเองหากการปรับพื้นที่อัจฉริยะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้

เมื่อเปลี่ยนเป็นการปรับด้วยตนเอง, ผลการปรับอัจฉริยะจะยังคงเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการปรับด้วยตนเอง เลือกไดรฟ์ C และลากจุดเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับไดรฟ์ C จากนั้นคลิก "Proceed"(ดำเนินการ) เพื่อดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 3.ดำเนินการ

คลิกปุ่ม "Execute Operation" (ดำเนินการ)ที่มุมด้านบนและเริ่มการดำเนินการ, รอดำเนินการทั้งหมดโดยคลิก "Apply"(นำไปใช้)

EaseUS Partition Master ช่วยให้คุณสามารถขยายไดรฟ์ C ได้โดยการย้ายพื้นที่จากไดรฟ์ D ไปยังไดรฟ์ C โดยตรง ดูวิดีโอแนะนำ

[คู่มือ] ขยายพาร์ติชันระบบ Windows 10 ด้วยการจัดการดิสก์

คำเตือน
การใช้การจัดการดิสก์เพื่อขยายพาร์ติชันระบบ Windows 10 จะต้องมีพื้นที่ว่างที่อยู่ติดกันด้านหลังพาร์ติชันระบบ Windows 10 มิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถขยายพาร์ติชันระบบได้
ในสถานการณ์นี้คุณต้องใช้โปรแกรมตัวจัดการพาร์ติชันของ บริษัท อื่นเช่น EaseUS Partition Master ในการช่วยคุณ

มาดูวิธีขยายพาร์ติชันระบบ Windows 10 ของคุณใน การจัดการดิสก์:

ขั้นตอนที่ 1.เปิด การจัดการดิสก์โดยการคลิกขวาที่ไอคอน Windows และเลือก "การจัดการดิสก์".

ขั้นตอนที่ 2.คลิกขวาที่พาร์ติชันระบบที่คุณต้องการขยายและเลือก "ขยายไดรฟ์ข้อมูล" จากเมนู

ขยายไดรฟ์ C ด้วยพื้นที่ที่ไม่ได้จัดสรรในการจัดการดิสก์.

ขั้นตอนที่ 3.คลิก "ถัดไป" และระบุขนาดของพื้นที่ที่ไม่ได้จัดสรรที่คุณต้องการเพิ่มลงในไดรฟ์ C คลิก "ถัดไป" เพื่อดำเนินการต่อ

คลิก "เสร็จสิ้น" เพื่อจบการทำงาน

ยืนยันการขยายไดรฟ์ C ด้วยการจัดการดิสก์.

[คู่มือ] ขยายไดรฟ์ C บน Windows 10 ด้วย DiskPart

นอกเหนือจาก การจัดการดิสก์ แล้ว DiskPart เครื่องมือในตัวของ Windows ยังมีคุณสมบัติในการจัดการพาร์ติชันที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยคุณขยายไดรฟ์ C ระบบใน Windows 10 ได้เช่นกัน

โปรดทราบว่า DiskPart จะทำงานเฉพาะเมื่อพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกจัดสรรอยู่ด้านหลังไดรฟ์ระบบ (ไดรฟ์ C) เท่านั้น

นี่คือขั้นตอนโดยละเอียด:

ขั้นตอนที่ 1.คลิกขวาที่ไอคอน Windows และเลือก "ค้นหา" พิมพ์: cmd และกด Enter

ขั้นตอนที่ 2.พิมพ์คำสั่ง: diskpart และกด Enter คลิก "ใช่" เพื่อเปิด DiskPart

ขั้นตอนที่ 3.พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้และกด Enter ทุกครั้ง:

 • list volume
 • select volume 1(แทนที่ 1 ด้วยหมายเลขโวลุ่มของไดรฟ์ C ระบบของคุณ)
 • extend

ขยายไดรฟ์ C ใน DiskPart.

หรือคำสั่งต่อไปนี้:

 • list disk
 • select disk N (แทนที่ N ด้วยหมายเลขดิสก์ของดิสก์ระบบของคุณ)
 • list partition
 • select partition 2 (แทนที่ 2 ด้วยหมายเลขพาร์ติชันระบบของคุณ)
 • extend size=X disk=N (แทนที่ X ด้วยขนาดเฉพาะของพื้นที่ที่ไม่ได้ปันส่วนและ X คือหน่วย MB แทนที่ N ด้วยหมายเลขดิสก์ของดิสก์ระบบของคุณ)

DiskPart ขยายไดรฟ์ C.

ขั้นตอนที่ 4.พิมพ์ exit เพื่อปิดหน้าต่าง DiskPart เมื่อคุณขยายไดรฟ์ C เสร็จสิ้น

ส่วนที่ 2. ขยายไดรฟ์ระบบ Windows 10 โดยไม่ต้องจัดสรรพื้นที่

เมื่อไม่มีพื้นที่ว่างบนดิสก์ระบบของคุณคุณจะทำอย่างไร?

หากคุณมีแนวโน้มที่จะใช้ การจัดการดิสก์ หรือ DiskPart ในการย่อหรือลบ volume ที่อยู่หลังไดรฟ์ C ของคุณ ให้ทำตามวิธีการในส่วนที่ 1 เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับไดรฟ์ C ของคุณ

หากคุณมีพื้นที่ว่างและไม่ได้ใช้งานในพาร์ติชันอื่นบนดิสก์ระบบของคุณ คุณสามารถใช้ EaseUS Partition Master กับคุณสมบัติจัดสรรพื้นที่ เพื่อขยายไดรฟ์ระบบของคุณเองได้โดยตรง

โปรดทราบว่า คุณลักษณะนี้มีให้บริการในรุ่น Pro และขั้นสูง ดังนั้นในการขยายไดรฟ์ระบบและใช้พื้นที่บนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องลบหรือลดขนาดพาร์ติชันให้อัปเกรด EaseUS Partition Master เป็นรุ่น Pro ก่อน

ขั้นตอนที่ 1. เลือกพาร์ติชัที่เป้าหมาย

ในการขยายพื้นที่พาร์ติชันก่อนอื่นให้เปิดใช้งาน EaseUS Partition Master จากนั้นเลือกพาร์ติชันเป้าหมายที่คุณต้องการขยายขนาด

ขั้นตอนที่ 2. ขยายพาร์ติชันที่เป้าหมาย

1. คลิกขวาที่ พาร์ติชันเป้าหมายซึ่งคุณต้องการขยายขนาดแล้วเลือก "Resize/Move"(ปรับขนาด / ย้าย)

เลือกพาร์ติชันเป้าหมายที่จะขยาย

2. คลิกลากเส้นขอบ พาร์ติชัน ในแผนผังไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเพิ่มพื้นที่ไม่ได้จัดสรรเข้ากับพาร์ติชันที่เลือก จากนั้นคลิก "OK'(ตกลง) เพื่อยืนยัน

เลือกไดรฟ์อื่นเพื่อจัดสรรพื้นที่

3. หากบนดิสก์นั้นไม่มีพื้นที่ไม่ได้จัดสรรเพียงพอ สามารถใช้ฟังก์ชันการปรับขนาด พาร์ติชัน ขั้นสูงเพื่อจัดสรรพื้นที่ไม่ได้จัดสรรเพิ่มเติมจาก พาร์ติชัน อื่นมายังไดรฟ์เป้าหมายโดยไม่ต้องมีการลบหรือฟอร์แมท

ไปที่ตัวเลือก "Allocate XX space from"(จัดสรรพื้นที่ XX จาก) แล้วคลิก "เลือก พาร์ติชัน" จากนั้นเลือกพาร์ติชันที่คุณต้องการจัดสรรพิ้นที่ แล้วคลิกลากเส้นขอบ พาร์ติชัน ที่ต้องการขยายไปทางซ้ายหรือขวาตามต้องการ แล้วคลิก "OK'(ตกลง)เพื่อยืนยัน

ขั้นตอนที่ 3. ยืนยันการดำเนินการขยายขนาด พาร์ติชัน

คลิกที่ปุ่ม "Execute Operation"(ดำเนินการ) แล้วคลิก "Apply"(นำไปใช้) เพื่อบันทึกการแก้ไข

บทสรุป

หน้านี้ประกอบด้วย 3 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการพาร์ติชัน ได้แก่ EaseUS Partition Master, การจัดการดิสก์ และ DiskPart เพื่อช่วยให้คุณขยายไดรฟ์ C บน Windows 10, 8 หรือระบบรุ่นเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีหรือไม่มีพื้นที่ที่ยังไม่ได้จัดสรร

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายพาร์ติชัน คุณสามารถตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้ เพื่อค้นหาคำตอบโดยตรง:

1. ฉันสามารถขยายพาร์ติชันไดรฟ์ C Windows 10 ได้หรือไม่?

คำตอบของ "ฉันสามารถขยายพาร์ติชันไดรฟ์ C ของฉันใน Windows 10 ได้หรือไม่" คือ "ใช่" EaseUS Partition Master พร้อมการจัดการดิสก์ของ Windows และ DiskPart จะเพิ่มไดรฟ์ข้อมูลระบบของคุณได้ 4 วิธี ตรวจสอบขั้นตอนโดยละเอียดในหน้านี้เพื่อขยายพาร์ติชันระบบของคุณอย่างง่ายดาย

2. ฉันจะขยายพาร์ติชัน Windows ของฉันได้อย่างไร?

เปิด การจัดการดิสก์ และคลิกขวาที่พาร์ติชันถัดจากไดรฟ์เป้าหมายของคุณเลือกย่อไดรฟ์ข้อมูล จากนั้นปรับขนาดที่คุณต้องการลด และเพิ่มเข้าไปในพาร์ติชันเป้าหมาย คลิก ถัดไปและเสร็จสิ้น

จากนั้นคลิกขวาที่ไดรฟ์เป้าหมายแล้วเลือกขยายระดับเสียง เลือกเพื่อเพิ่มพื้นที่ที่ยังไม่ได้จัดสรรทั้งหมดคลิกถัดไปเพื่อยืนยัน คลิกถัดไปและเสร็จสิ้นเพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ

3. เหตุใดขยายไดรฟ์ข้อมูลจึงถูกปิดใช้งานใน Windows 10?

มีสาเหตุสามประการที่อาจทำให้ตัวเลือก ขยายไดรฟ์ข้อมูลเป็นสีเทา: 1. ไม่มีพื้นที่ว่างบนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ 2. พาร์ติชันเป้าหมายคือ FAT หรือระบบไฟล์อื่นไม่ใช่ NTFS, เพราะ NTFS เท่านั้นรองรับสำหรับบนพาร์ติชัน Windows 3. ไม่มีพื้นที่ว่างที่ไม่ได้ปันส่วนติดกันถัดจากหรือด้านหลังพาร์ติชันเป้าหมาย

ในการแก้ไขปัญหานี้ คุณจะต้องเพิ่มพื้นที่ว่างที่ไม่ได้จัดสรร และให้อยู่ถัดจากพาร์ติชันเป้าหมายของคุณ และ เปลี่ยนแปลงพาร์ติชัน FAT เป็น NTFS.

สำหรับข้อสงสัยเพิ่มเติม คุณสามารถใช้ตัวเลือกการค้นหาที่มุมบนขวาของเว็บไซต์ของเรา - https://www.easeus.co.th เพื่อค้นหาและค้นหา

เกี่ยวกับ EaseUS Partition Master

โปรแกรมการจัดการพาร์ติชัน การใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ จัดการไดรฟ์จัดเก็บคุณ: ปรับขนาด, ฟอร์แมต, โคลนแปลง ฯลฯ

วิดีโอสาธิต

วิธีจัดการพาร์ติชั่นฮาร์ดไดรฟ์บน Windows 10/8/7

EaseUS Partition Master

จัดการดิสก์และพาร์ติชันของคุณด้วยขั้นตอนง่ายดาย

 • การใช้งานง่าย
 • การสนับสนุนด้านเทคนิคฟรี
 • เครื่องมือจัดการดิสก์ที่ดีที่สุด