[4 วิธี]ไฟล์สูญหายไปจากฮาร์ดไดรฟ์

ไฟล์หายไปจากฮาร์ดไดรฟ์บน Windows 10

“ฉันได้ update Windows 10 เมื่อเช้า หลังจากเริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่แล้วก็พบว่าไฟล์ต่างๆหายไปหมดเลย Windows 10 ได้ลบไฟล์ต่างๆตอน update หรือเปล่า เกิดอะไรขึ้น”

ปัญหาไฟล์หายในรูปแบบนี้พบได้บ่อยในหลาย version ของ Windows โดยไฟล์และโฟลเดอร์ต่างๆหายไปจาก Desktop,Libraries,Camera Roll,Pictures,และ Videos โดยไม่ผ่านการลบ, ถอด พาร์ติชัน, หรือ format เลย ก่อนจะทำการกู้ไฟล์ที่หายไป คุณต้องรู้สาเหตุที่ไฟล์เหล่านั้นหายไปก่อน

เพราะเหตุใดไฟล์คอมพิวเตอร์ถึงหายไปเลย

เหล่านี้จะเป็นสาเหตุหลักๆที่จะทำให้ไฟล์เอกสาร, รูปภาพ, วิดีโอ, โปรแกรมต่าง, เกม, และอื่นๆ สูญหายได้

  • Windows 10 update อัตโนมัติ (ไฟล์บน Desktop และโปรแกรมที่ติดตั้งไว้อาจจะหายได้)
  • ไวรัสทำการลบหรือซ่อนไฟล์ต่างๆ
  • คุณเข้าใช้ user account อันใหม่
  • ฮาร์ดไดรฟ์มีปัญหา

4 วิธีการกู้ไฟล์ที่สูญหายจากฮาร์ดไดรฟ์

เมื่อเข้าใจสาเหตุของปัญหาไฟล์สูญหายแล้ว คุณสามารถเลือกใช้หนึ่งในวิธีด้านล่างเพื่อกู้ไฟล์และโฟลเดอร์ที่ถูกลบ, ซ่อน, หรือสูญหายบน Windows 10 อย่างง่ายดาย

วิธีที่ 1. ใช้ EaseUS data recovery software(แนะนำ)

เราเลือกให้ EaseUS แอปกู้คืนฮาร์ดไดรฟ์ เป็นตัวเลือกอันดับแรกในการกู้ข้อมูลสูญหาย เพราะมีประสิทธิภาพในการกู้ไฟล์สูญหายในสถานการณ์ต่างๆเช่นปัญหาข้างต้น

ขั้นตอนที่ 1. เปิดใช้โปรแกรมกู้คืนฮาร์ดไดรฟ์ EaseUS เปิดใช้ EaseUS Data Recovery Wizard และเลือกไดรฟ์บนฮาร์ดดิสก์ที่ไฟล์สูญหายหรือถูกลบ คลิก "scan"(สแกน) เพื่อเริ่มการสแกนข้อมูลและไฟล์ที่สูญหายทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 1 การกู้คืนข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2. สแกนเพื่อค้นหาข้อมูลฮาร์ดไดรฟ์ที่สูญหายทั้งหมด  EaseUS จะสแกนไดรฟ์ที่เลือกและค้นหาไฟล์ที่สูญหายทั้งหมด รวมถึงข้อมูลที่มีและข้อมูลที่ซ่อนอยู่ทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2 การกู้คืนข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3. ดูตัวอย่างและกู้คืนข้อมูลและไฟล์ในฮาร์ดไดรฟ์ที่สูญหาย หลังจากดูตัวอย่างแล้ว โปรดเลือกไฟล์ที่ต้องการซึ่งสูญหายในไดรฟ์ และคลิก"Recover"(กู้คืน) เพื่อบันทึกไว้ในตำแหน่งที่ปลอดภัยบนพีซีของคุณ หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกอื่น 

ขั้นตอนที่ 3 การกู้คืนข้อมูล

วิธีที่ 2. แสดงไฟล์และโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้

มีความเป็นไปได้ที่ไฟล์ไม่ได้หายไปจริงๆ แต่ตั้งค่าไว้ให้ถูกซ่อนอยู่ คุณจึงควรตรวจสอบหาไฟล์และโฟลเดอร์ที่ถูกซ่อนไว้

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่ This PC แล้ว double click ที่ฮาร์ดไดรฟ์

ขั้นตอนที่ 2: กด View แล้วตรวจสอบส่วน Show/hide ว่าช่อง Hidden items มีการเลือกไว้

 แสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่

ไฟล์ทั้งหมดที่ถูกซ่อนไว้และอาจรวมถึงไฟล์ที่สูญหายไปจะแสดงขึ้น

วิธีที่ 3. เปลี่ยนกลับเป็น user account เดิม

บางที่ Windows 10 จะสร้าง user account ใหม่แล้วตั้งเป็นค่าตั้งต้น ซึ่งหากคุณไม่ทันสังเกตก็อาจจะเข้าใช้ account นี้ แล้วไม่พบไฟล์ใดๆเลย

  1. ขั้นตอนที่ 1: ไปที่ Settings > Accounts แล้วหา user account เดิมของคุณ
  2. ขั้นตอนที่ 2: คลิกที่ account เดิมเพื่อทำการสลับเข้าใช้งาน account นั้น

ไฟล์ที่หายไปก็จะแสดงใหม่อีกครั้ง

วิธีที่ 4. ตรวจสอบฮาร์ดไดรฟ์

ไฟล์ของคุณก็หายไปได้เช่นกันหากฮาร์ดไดรฟ์เกิด corrupted คุณต้องตรวจสอบสภาพของฮาร์ดไดรฟ์เพื่อการซ่อมแซม

  1. ขั้นตอนที่ 1: ไปที่พีซีเครื่องนี้แล้ว คลิกขวาเลือกฮาร์ดดิสก์หรือพาร์ติชันที่ต้องการตรวจสอบแล้วกดคุณสมบัติ
  2. ขั้นตอนที่ 2: เลือกเครื่องมือแล้วกดตรวจสอบในส่วนตรวจสอบข้อผิดพลาด
  3. ขั้นตอนที่ 3: หน้าต่างตั้งค่าการตรวจสอบดิสก์จะแสดงขึ้น เลือกการตั้งค่าที่ต้องการแล้วทำการตรวจสอบฮาร์ดดิสก์
  4. ขั้นตอนที่ 4: เลือกทั้ง "แก้ไขข้อผิดพลาดของระบบไฟล์โดยอัตโนมัติ" และ "สแกนหาและพยายามกู้คืนส่วนหลัง" จากนั้นกด เริ่ม

ตรวจสอบฮาร์ดดิสก์

 

EaseUS Data Recovery Wizard

กู้คืนข้อมูลที่ถูกลบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมกู้คืนข้อมูลจากฮาร์ดไดรฟ์ (hard drives) ที่เสียหายหรือถูกฟอร์แมต (format)

ดาวน์โหลดสำหรับ PC
ดาวน์โหลดสำหรับ Mac