EaseUS Partition Master

เครื่องมือแบ่งพาร์ติชันง่ายดายในการจัดการพื้นที่ดิสก์ใน Windows 10

วิธีย่อขนาดพาร์ติชัน Windows 10

การย่อขนาดพาร์ติชันมีความจำเป็นเมื่อคุณต้องการสร้างไดรฟ์ข้อมูลใหม่หรือขยายไดรฟ์ข้อมูลอื่นบนดิสก์เดียวกัน ส่วนใหญ่แล้ว คุณสามารถย่อขนาดพาร์ติชันได้โดยตรงโดยไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลจะสูญหาย ในการรับมือกับความยุ่งยากนี้เรามี 3 วิธีการย่อขนาดไดรฟ์ ใน Windows 10.

EaseUS Partition Master(แนะนำ)

การจัดการดิสก์

Diskpart

3 วิธีการย่อขนาดพาร์ติชันใน Windows 10

โดยทั่วไป ผู้ใช้ใช้สามารถย่อขนาดพาร์ติชันใน Windows 10 ได้ 3 วิธี คือ ซอฟต์แวร์ภายนอก, การจัดการดิสก์ หรือ DiskPart สิ่งเหล่านี้ สามารถช่วยคุณทำพาร์ติชั่นใน Windows 10 ให้มีขนาดเล็กลงได้ แล้ววิธีใดดีที่สุด?

สำหรับการค้นหาวิธีที่ง่ายที่สุด EaseUS Partition Masterเป็นทางเลือกแบบ "One Size Fits All" สำหรับคุณ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถย่อขนาดไดรฟ์ ได้อย่างยืดหยุ่น แม้กระทั่งย่อขนาดพื้นที่ที่ไม่อยู่ติดกัน ในขณะที่ การจัดการดิสก์ และ Diskpart ยังคงทำงานได้ดี แต่การใช้ Diskpart อาจกินเวลาของคุณมากกว่าซอฟต์แวร์ภายนอก และเครื่องมือในตัวของ Windows เองก็มีข้อจำกัด เช่นกัน ดูที่นี่ และเลือกเครื่องมือที่ดีสำหรับคุณ!

สำคัญ
หากคุณต้องการย่อขนาดพาร์ติชัน RAW คุณอาจสร้างความเสียหายให้กับไฟล์ในนั้นได้ ดังนั้น หากพาร์ติชันที่คุณต้องการย่อขนาดมี ไฟล์ระบบ RAW ขอแนะนำให้คุณทำการกู้คืนข้อมูล RAW ก่อน จากนั้นทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งด้านล่างเพื่อย่อขนาดพาร์ติชัน Windows 10 ของคุณ

วิธีที่ 1. ย่อขนาดพาร์ติชัน Windows 10 ด้วย EaseUS Partition Master

สมมติว่า คุณต้องการย่อขนาดพาร์ติชันใน Windows 10 ในแบบตรงไปตรงมาที่สุดเช่น การลากและวาง ในกรณีนี้เครื่องมือปรับขนาดพาร์ติชัน - EaseUS Partition Master ช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงกระบวนการที่ซ้ำซากได้ ไม่ว่าคุณต้องการย่อขนาด หรือ ขยายพาร์ติชัน คุณสามารถลากไดรฟ์ข้อมูลไปยังขนาดที่คุณต้องการได้โดยตรง แทนที่จะกำหนดขนาดด้วยการเป็นตัวเลข

ขั้นตอนที่ 1. เปืด EaseUS Partition Master

ขั้นตอนที่ 2. เพิ่มพื้นที่บน ไดรฟ์ C

1. ย่อพาร์ติชันแล้วปล่อยพื้นที่ว่างไว้สำหรับการขยาย ไดรฟ์: C

  • คลิกขวาที่พาร์ติชันติดกับ ไดรฟ์ C แล้วเลือก "Resize/Move"("ปรับขนาด / ย้าย")
  • ลากเส้นขอบของ พาร์ติชัน ที่ติดอยู่กับ ไดรฟ์: Cให้ย่อลง ทำให้เกิดพื้นที่ว่างติดกับไดรฟ์: Cจากนั้นคลิก OK

2. คลิกขวาที่ไดรฟ์: C แล้วเลือก "Resize/Move"("ปรับขนาด / ย้าย")

ในการเพิ่มพื้นที่บนไดรฟ์: C ให้ลากเส้นขอบของ พาร์ติชัน เข้าไปในพื้นที่ว่าง

ยืนยันเพื่อขยายไดรฟ์ระบบ C

ขั้นตอนที่ 3: ยืนยันการปรับขนาด ไดรฟ์ C

คลิกปุ่ม "Execute Operation"(ดำเนินการ) ซึ่งจะแสดงรายการรอดำเนอนการทั้งหมด แล้วคลิก "Apply"(นำไปใช้) เพื่อขยายขนาดไดรฟ์ C

ยืนยันเพื่อขยายไดรฟ์ระบบ C

EaseUS Partition Master เป็นซอฟต์แวร์จัดการพาร์ติชันระดับมืออาชีพ ที่ใช้ในการขยาย หรือย่อขนาดพาร์ติชันใน Windows 10 โดยที่ข้อมูลไม่หาย นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติการจัดการดิสก์อื่น ๆ เช่นการควบรวมพาร์ติชัน, การฟอร์แมตพาร์ติชัน, เปลี่ยนจากระบบดิสก์ MBR เป็น GPT และอื่นๆ

วิธีที่ 2. ย่อขนาดพาร์ติชันด้วย การจัดการดิสก์ ที่มีอยู่ใน Windows 10

การจัดการดิสก์ในตัวของ Windows 10 ช่วยให้คุณสามารถดูและจัดการดิสก์ไดรฟ์ของคุณได้ สามารถลดและขยายขนาดของ Volume ได้ อย่างไรก็ตามไม่รองรับการย่อขนาดบนพื้นที่ที่ไม่ติดกัน

ขั้นตอนที่ 1.คลิกขวาที่ "พีซีเครื่องนี้", เลือก "จัดการ" ตามด้วย "การจัดการดิสก์" จากหน้าต่างที่แสดงขึ้นมา

ขั้นตอนที่ 2.จากนั้น ให้คุณคลิกขวาที่พาร์ติชั่นที่ต้องการย่อขนาด และเลือก "ย่อขนาดไดรฟ์ข้อมูล... "

ขั้นตอนที่ 3.ในกล่องโต้ตอบ ให้คุณกำหนดจำนวนพื้นที่ที่จะย่อและคลิก "ย่อขนาด"

ขั้นตอนที่ 4.หลังจากย่อขนาดพาร์ติชัน คุณจะได้พื้นที่ว่างบนดิสก์ของคุณมากขึ้น จากนั้นคุณสามารถสร้างไดรฟ์ข้อมูลใหม่ หรือขยายพาร์ติชันได้ตามต้องการ

ข้อสังเกต:
ด้วย การจัดการดิสก์ คุณสามารถย่อขนาดพาร์ติชัน RAW หรือพาร์ติชัน NTFS บนไดรฟ์ข้อมูลพื้นฐานได้เท่านั้น หากพาร์ติชันเป้าหมายอยู่นอกเหนือจากนี้ คุณต้องใช้หนึ่งในสองวิธีอื่นในการย่อขนาดพาร์ติชันใน Windows 10

Sย่อขนาดพาร์ติชัน

วิธีที่ 3. ย่อขนาดพาร์ติชันใน Windows 10 โดยใช้ DiskPart

แม้ว่าการใช้ DiskPart เพื่อย่อขนาดไดรฟ์ ของ Windows 10 นั้นใช้งานได้จริง แต่ก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างซับซ้อนมากในสามวิธีนี้ หากคุณต้องการ สามารถดูรายละเอียดขั้นตอนข้างล่างนี้เป็นทางเลือก

ขั้นตอนที่ 1.คลิกปุ่ม "เริ่ม" แล้วพิมพ์ cmd.

ขั้นตอนที่ 2.คลิกขวาที่ "พร้อมท์คำสั่ง" แล้วเลือก "เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล" และคลิก "ใช่" เพื่อดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 3.ในการย่อขนาดพาร์ติชัน Windows 10 ให้ป้อนคำสั่งต่อไปนี้ตามลำดับ: (กด Enter ทุกครั้ง)

  • diskpart
  • list volume
  • select volume 1 (หมายเลข Volume ของพาร์ติชันที่คุณต้องการย่อขนาด)
  • shrink desired=123456 (จำนวนพื้นที่ที่คุณต้องการย่อขนาดพาร์ติชันของคุณ หน่วยเป็น MB)

วิธีที่ดีที่สุด

ดังที่คุณเห็นจากรายละเอียดข้างต้น ในการใช้ เครื่องมือพาร์ติชัน EaseUS และ การจัดการดิสก์ นั้นเป็นวิธีการที่ง่ายกว่า DiskPart อย่างไรก็ตาม การจัดการดิสก์ มีข้อจำกัดเกี่ยวกับพาร์ติชันที่คุณสามารถปรับขนาดได้ ในขณะที่ใช้การจัดการดิสก์ ดังนั้น EaseUS Partition Master จึงสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้มากกว่า

นอกจากนี้หลังจากการดำเนินการลดขนาดคุณส่วนใหญ่จะสร้างพาร์ติชันใหม่หรือขยายพาร์ติชันที่มีอยู่ หากคุณต้องการขยายพาร์ติชันที่มีพื้นที่ไม่ติดกันการใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามเป็นทางเลือกเดียวของคุณเนื่องจากการจัดการดิสก์ไม่รองรับการดำเนินการดังกล่าว

เกี่ยวกับ EaseUS Partition Master

โปรแกรมการจัดการพาร์ติชัน การใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ จัดการไดรฟ์จัดเก็บคุณ: ปรับขนาด, ฟอร์แมต, โคลนแปลง ฯลฯ

วิดีโอสาธิต

วิธีจัดการพาร์ติชั่นฮาร์ดไดรฟ์บน Windows 10/8/7

EaseUS Partition Master

จัดการดิสก์และพาร์ติชันของคุณด้วยขั้นตอนง่ายดาย

  • การใช้งานง่าย
  • การสนับสนุนด้านเทคนิคฟรี
  • เครื่องมือจัดการดิสก์ที่ดีที่สุด